A programhonlap és funkcióinak működése

Hogyan használjam? A programhonlap és funkcióinak működése

A programhonlap felépítése, honlapszerkezet

Adatbeviteli lehetőségek, űrlapok

Státuszellenőrzés, kommunikáció (Pályázati Életút)

Honlaphasználat a program egyes szakaszaiban

Regisztráció és a jelentkezési adatlap kitöltése

Támogatási szerződés megkötése

Képzés, tanácsadás, mentorálás


C1

A programhonlap felépítése, honlapszerkezet

A programhonlapok (http://www.nyugatdunantul.mva.hu, illetve a http://www.eszakmagyar.mva.hu) áttekinthető felülettel rendelkező, WordPress alapú, dinamikus weboldalak. A honlapok kialakítása és a “karosszéria” alatti webmotor funkcionalitása lehetővé teszi a programrésztvevők számára a könnyű és hatékony információszerzést, a Konzorcium munkatársai számára pedig a sokoldalú és azonnali, általános vagy névre szóló tájékozatatást.

Az alábbiakban – az áttekinthetőséget és így a mindennapos használatot könnyítendő – a programhonlapok felépítését, szerkezetét mutatjuk be.

A honlapok két sávra és több alegységre bonthatók: a szélesebb, jobb oldali sáv az emberi test részeiről kapta elemeinek nevét: a fejrészt, a törzsrészt és a lábrészt tartalmazza, míg baloldalt a keskeny oldalsávot találjuk, menüsorral és több kisebb, belépést és navigálást lehetővé tevő ablakkal.

a) Fejrész, törzs, lábrész

A fejrészben a nyitóoldalon figyelemfelkeltő képek váltakoznak (ezt nevezik banner-nek), amelyekre kattintva a programot ismertető Youtube-kisfilm vagy Prezi-bemutató jelenik meg. A banner jobb alsó sarkában lévő nyilakkal a kívánt képre navigálhatunk. A honlap aloldalain a fejrészben az aktuális szakasz címe látható.

A törzsben a legfontosabb szöveges tartalmak találhatók. A főoldalon itt kap helyet a vállalkozásfejlesztési program rövid bemutatása, amit az aloldalakon további leíró részek egészítenek ki:

A lábrész tablószerűen tüntet fel több hivatkozást, ami a további tájékozódást szolgálja: a korábbi támogatási programokhoz kapcsolódó videókat, képeket, egyéb programhonlapokat. Itt, a lapok legalján szerepelnek a támogatói logók is mint kötelezően feltüntetendő kommunikációs elemek. Ez a szakasz a látogató számára elérhető részek böngészésekor minden lap alján megtalálható.

b) Oldalsáv

Az oldalsáv felső részén látható zöld színű területet menüsávnak, vagy navigációs sávnak nevezzük. Az egyes sorok („gombok”) a menühivatkozások, amelyek segítségével a honlapon új oldalakat, illetve funkciókat érhetünk el, vagy visszaléphetünk a nyitóoldalra (a fehér hátterű programlogóra kattintva is a főoldalra térhetünk vissza).

Regisztrációt követően a navigációs sávon további funkciók érhetők el:

· Letölthető dokumentumok: Europass-önéletrajzhoz minta, tájékoztató anyag, támogatási szerződés mintadokumentuma;

· GYIK (gyakran ismételt kérdések): az e-mailen vagy más úton beérkezett általános – a célcsoport egészét érintő – kérdéseket és a rájuk adott válaszokat lehet áttekinteni;

· Programesemények: valamennyi, a program kapcsán meghirdetett nyilvános program felsorolása, ahol az adott eseményre való jelentkezés is lehetséges;

· Pályázati életút: egyénre szabott, interaktív kommunikációs felület, ahol az MVA munkatársai a jelentkező személyeknek üzeneteket írhatnak, és ahol a célcsoporttagok visszajelzéseket rögzíthetnek, továbbá ahol nyomon követhetők a mindenkori státuszok és aktuális teendők;

· Igényfelmérések (csak ideiglenesen elérhető): itt található a célcsoportnak aktuálisan szervezett rendezvényekkel (nyílt napok, kompetenciamérések) kapcsolatos igényeket felmérő űrlap;

· Fórum, Tesztek, E-mailek: a regisztrált jelentkezők számára külön oldalon (ún. Moodle-rendszerben) elérhető információs portál, tudásmérésre használható tesztsorok, valamint a korábban kiküldött tájékoztató e-mailek érhetők el;

· Kitöltési segédletek: a honlapon kitöltendő legfontosabb űrlapok, így a jelentkezési adatlap és az üzleti ötlet kitöltéséhez kapcsolódó segédlet;

· Jelentkezési adatlap, Üzleti ötlet adatlap, ESZA adatszolgáltatási űrlap: a programba vonás során kitöltendő adatlapok itt érhetők el (leírásuk külön található).

A navigációs sáv alatt található a bejelentkezési ablak, ahol a regisztrációkor megadott e-mailcímmel (Felhasználónév) és jelszóval tud belépni. A „Megjegyzés” jelölőnégyzetet célszerű kipipálni, hogy a későbbiekben gyorsabb legyen a belépés. Ha még nem regisztrált, a Regisztráció szóra kattintva éri el a regisztrációs űrlapot. Az esetleg elfelejtett jelszó helyett is itt lehet új kódot kérni.

Bejelentkezést követően a rendszer „köszönt” bennünket. A szöveges linkek is megváltoznak: a profilunk (regisztrációs adataink), foglalásaink (rendezvényre történt helyfoglalásaink) találhatók meg itt, valamint egy link az egyszeri kijelentkezéshez.

Közelgő eseményről az „Események” ablak ad tájékoztatást.

Ez alatt az MVA Tudástár érhető el.

A Tudástár Moodle-alapú segédleteket, „kurzusokat” tartalmaz. Az egyes leírásokban az “MVA – Segítünk Indítani! – a program folyamatának, elemeinek leírása, mérföldkövek, státuszok” elnevezésű kurzusban a jelentkezők teendőinek részletes leírása, a programelemhez tartozó státuszok, a programba történő továbbhaladáshoz szükséges elvárások, lépések tekinthetőek meg.

Az oldalsávon lefelé haladva további tájékoztató és információs ablakok jelennek meg. Az első a legutolsó négy-hat bejegyzést tartalmazza annak érdekében, hogy a programrésztvevők semmilyen fontos információról, közleményről ne maradjanak le:

Ez alatt a „Segítünk indítani!” program Facebook-oldalára vonatkozó ablak (widget) található:

Az oldalsáv legalján a konzorciumi partnerhez és az országos programot koordináló OFA – Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. honlapjához irányító link és logó látható.


C2

Adatbeviteli lehetőségek, űrlapok

A programhonlap működtetésének egyik fő célja – a „statikusnak” tekinthető tájékoztatáson és a program ismertetésén túl – a „dinamikus” használat segítésével lehetővé tenni, hogy a célcsoporttagok rögzíteni tudják adatait, megtekinthessék saját pillanatnyi előrehaladásukat, és kommunikálni tudjanak a Konzorcium munkatársaival. Az alábbiakban e funkciók ismertetése olvasható.

1. Adatbevitel

Interaktív felülettel, azaz adatbeviteli űrlappal, mezővel – a regisztrációtól eltekintve – az alábbi menüpontokban találkozhatunk:

· Jelentkezési adatlap

· Üzleti ötlet adatlap

· ESZA adatszolgáltatás

· Igényfelmérés

· Pályázati életút (üzenetküldés)

A fentiek közül az első három esetben van szó általános űrlapkitöltési lehetőségről, de az utóbbi kettő funkciónál is információközlés történik.

Az űrlapokon az adatbevitel során úgynevezett mezők kitöltése történik: leegyszerűsítve az mondható, hogy egy kérdés vagy adatelem egy mezőt jelent, a megadott érték vagy szöveg pedig e mező tartalmát adja egy rögzítéshez (rekordhoz) kapcsolódóan. Példa: a regisztrációkor megadott információk (vezetéknév, utónév, e-mailcím, telefonszám) egy-egy mezőbe kerül, az egy személyhez tartozó információk pedig egy rekordot jelentenek az adatbázisban.

A mezők beviteli módja különböző típusú lehet attól függően, hogy a kért adat nyitott (pl. cím megadása) vagy zárt (megadott értékek közül kiválasztandó). Az alábbiakban áttekintjük az űrlapokon előforduló mezőtípusokat.

Fix, nem változtatható adattartalmú mezők korábban – a jelentkező vagy az MVA által – rögzített információkat jelenítenek meg:

vagy az alábbi rendszerüzenet-szerű státuszjelzés (az adat – pl. dátum – központi rögzítése után automatikusan kitöltött):

A nyitott űrlapmezők alapesete a szabadon kitölthető cellák, mint pl. a személyes adatokat tartalmazó elemek:

Egyes mezők esetében csak számformátumú adat adható meg, megakadályozva ezzel az esetleges hibázást. A címadatoknál például az irányítószám esetében van ilyen megkötés (e mezők esetében a beviteli cella jobb oldalán fel és le nyilakkal találkozunk, amelyekkel az érték növelhető vagy csökkenthető – természetesen a számadat be is gépelhető):

Természetesen hosszabb szöveges információk megadására is van lehetőség. A munkahelyi tapasztalatok rögzítése csak több sorban végezhető el, ezért nagyobb cella áll a felhasználó rendelkezésére:

Fontos: a kis piros csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező, azokat üresen hagyva nem menthető véglegesen az adatlap!

Eldöntendő kérdésekre zárt adattartalmú mezők állnak rendelkezésre.

A legegyszerűbb választási lehetőséget az alábbi legördülő lista nyújtja:

Több lehetőség közüli is legördülő listából választhatunk (ha csak egy válasz fogadható el):

Több elem kiválasztását a jelölőnégyzetes lista teszi lehetővé, ami szintén a zárt adattartalmú mezők közé tartozik:

Az űrlapokon nem csak adatbeviteli mezők találhatók. Több esetben – a jelentkezés során feltétlenül – szükség van dokumentumok elektronikus formában való benyújtására is. A kötelező mellékletek benyújtására külön „doboz” áll rendelkezése, ahova „dobható” vagy ahol feltölthető a kívánt dokumentum PDF formátumban (fájlonként legfeljebb 2 megabyte méretben):

A honlapon az űrlap vonatkozó szakaszában az MVA által megkívánt sablondokumentumok le is tölthetők a kék (hivatkozással ellátott) szavakra kattintva:

Fontos: az adatok mindaddig nem kerülnek rögzítésre az adatbázisban, amíg az űrlapok végén található „Rögzítés”, „Rögzítés ellenőrzéssel” vagy „Vázlat mentése ellenőrzés nélkül” gombokra/hivatkozásokra nem kattint a felhasználó!


C3

Státuszellenőrzés, kommunikáció az MVA-val (Pályázati Életút)

A honlap interaktív felületei lehetővé teszik, hogy a programrésztvevők önállóan tájékozódhassanak személyes pályázati életútjukról, mindenkori státuszukról és aktuális feladataikról a Pályázati Életút menüpontban:

A lap törzsrészében az első adatmező, amelyet minden résztvevőnek szükséges beállítani, a programbeli aktív státusszal kapcsolatos visszajelzés. A Segítünk indítani! program fontos jellemzője ugyanis, hogy több bevonási szakaszban (csoportban) éri el a szükséges számú fiatalt, és lehetővé teszi, hogy – az aktuális élethelyzettől függően – valaki más csoportban folytassa a programot, mint amelyben elkezdte. Például, egy programrésztvevő a regisztráció és az adatlap kitöltését követően, családi okok miatt nem tud részt venni a kompetenciamérésen és bekapcsolódni a soron következő képzésbe, de egy későbbi alkalommal folytatja a programot. Ilyen esetben lehetőség van az aktív státusz időleges felfüggesztésére; a program munkatársai időben informálni fogják az illetőt a visszacsatlakozási lehetőségről. Előfordulhat, hogy némelyek regisztrálnak ugyan, de nem kívánnak vagy nem tudnak részt venni a programban – az ő esetükben fontos, hogy a „nem élek a GINOP-5.2.2 program nyújtotta támogatási lehetőséggel” választ adják. Az „aktív státusz – részt veszek a programban” az alapértelmezett státusz, vagyis arra utal, hogy az illető személy az aktuális bevonási szakaszban csatlakozott a programhoz, és a tervek szerint abban is kíván eljutni a vállalkozás-alapításig. Fontos azonban, hogy amennyiben változik valakinek a szándéka, azonnal adjon e pontban visszajelzést, mert ennek megfelelően alakul további pályázati életútja, és az azt kísérő szervezeti kommunikáció. A visszajelzés megadásához a „változtatás” címmel ellátott gombra kell kattintani.

Az aktivitás beállítása elem alatt található az a kommunikációs panel, amelyen keresztül egyénre szabott információcsere történhet a programrésztvevő és az MVA munkatársai között. Az interaktív panel lehetővé teszi, hogy az e-mailes (esetleg telefonos) kommunikációt egy egyszerűbb közlési forma helyettesítse a rövid jelzések-visszajelzések tekintetében. A visszajelzés az „elolvastam az MVA egyedi visszajelzését” gomb megnyomásával rögzíthető. Lehetőség van arra is, hogy valaki nem fűz megjegyzést az MVA egyedi jelzésére, ilyen esetben elegendő a gombra való kattintás. A hosszabb, esetleg szakmai jellegű kérdéseket továbbra is az MVA hivatalos e-mail címére (eszakmagyar@mva.hu vagy nyugatdunantul@mva.hu) szükséges megküldeni.

A honlap következő szakaszán a pályázati státuszokkal (a programban való részvétel egyes fázisaival, mérföldköveivel) kapcsolatos, személyre szóló információkat lehet megtekinteni. Elsőként szöveges visszajelzések olvashatók a legfontosabb lépések teljesítésével vagy hiányával kapcsolatban:

MVA tájékoztatásainak a közzététele: 2016-07-07 20:40:33

Ezúton jelezzük, hogy a 2016.05.30-án az Ön által megadott vallalkozo.janos@gmail.com e-mail címre megküldött üzenetben jelzett teendőket nem teljes körűen végezte el, kompetenciamérésre nem végzett helyfoglalást. 2016.07.06-án az alábbi e-mail került kiküldésrehttp://eepurl.com/b7VqDj
Felhívjuk a figyelmét, hogy még nem töltötte ki a Jelentkezési adatlapot ? ennek hiányában nem tudja a további lépéseket elvégezni a programban.

Tájékoztatjuk, hogy a program I. bevonási szakaszának utolsó kompetenciamérései zajlanak, igény esetén szervezünk pótalkalmakat augusztus hónapban. Amennyiben nem jelentkezik kompetenciamérésre, úgy csak a II-III. bevonási szakaszban tud a programhoz csatlakozni. Kérjük, ha később kíván élni a program nyújtotta lehetőséggel vagy nem szeretne részt venni a programban, a honlapon, a Pályázati Életút menüpontban jelölje meg a megfelelő aktivitást és az ugyanitt elérhető interaktív online szövegdobozba rögzítse a távolmaradása, inaktivitás, akadályoztatottság indokát.

A szöveg alatt a kommunikációs felület használatának módjáról és feltételeiről lehet olvasni tájékoztatót. Ezt követően egy új blokkban az egyes bevonási szakaszokhoz kapcsolódó tájékoztató szövegek olvashatók lenyitható szövegmezőkben:

Az aktuális szakasz mezőjének megnyitását követően személyre szabott visszajelzéseket olvashatunk a beküldött anyagainkról, illetve a kompetenciamérésen elért eredményekről. Az eredményünket össze is vethetjük az adott régió többi jelentkezőjének adataival egy grafikon segítségével:

A szakasz végén a támogatási szerződés válik elérhetővé azok számára, akik teljesítették a feltételeket (a szerződés megkötésével kapcsolatos leírás itt található).

A szöveges tájékoztatók alatt a pályázói státusz grafikus megjelenítése látható táblázatos formában. A táblában az is követhető, a jelentkező fiatal melyik bevonási szakaszban mely tevékenységeket végezte el (a másik bevonási szakaszba kerülés lehetőségéről itt olvashat). A befejezett tevékenységeket zöld pipa, a folyamatban (szerkesztés alatt) lévőket kék körben lévő toll, a még meg nem kezdett tevékenységeket sárga kör mutatja:

A tájékoztatáshoz tartozik még a korábban megküldött csoportos e-mailek tárháza is. Mivel az ügyfelek megfelelő tájékoztatása kulcsfontosságú a program sikere szempontjából, a honlapon egy helyen megtekinthető az előzőleg kiküldött valamennyi e-mailes tájékoztatás. A bal oldali menüsáv „Fórum, Tesztek, E-mailek” pontjára, majd az „E-mailek a célcsoportnak” szövegre kattintva érhető el az elektronikus értesítések oldala.

Az értesítések felsorolásszerűen, kinyitható „ablak” formátumban érhetők el:


C4

Regisztráció és a jelentkezési adatlap kitöltése

A Segítünk indítani! programba történő bevonási szakasz a regisztrációval, majd a jelentkezési adatlap kitöltésével veszi kezdetét. Mindkét funkciót online lehet elérni a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány honlapján vagy a Program saját webes oldalán, a www.segitunkinditani.hu lapon, a lakcím szerinti régió kiválasztásával (Nyugat-dunáltúli régió, Észak-magyarországi régió).

1. A regisztrációs felület kitöltése

A regisztrációs felület a honlap(ok) bal margóján található sávban érhető el, a Bejelentkezés cím alatt. Itt a Regisztráció szövegre kattintva érhető el a Regisztrációs adatok című űrlap.

Az űrlapon csak a legfontosabb személyes és kapcsolattartási adatok megadására van szükség, ezen belül is a név, e-mailcím, telefonszám a kötelező elem. A regisztráló személy hozzájárul, hogy a az MVA a Programmal kapcsolatos releváns információkat küldjön e-mailcímére. Az adatok kitöltését követően a Regisztráció gombra kattintva válik teljessé az adatfelvétel.

Fontos: a jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmazni kell minimum egy betűt és egy számot (ékezet és néhány speciális karakter nem adható meg, erre a rendszer figyelmeztet).

A Regisztráció gomb lenyomása után a rendszer automatikusan elküldi az aktiváló linket a megadott e-mailcímére: egy “Felhasználói fiók aktiválás” tárgyú levél érkezik az MVA-FVV-NYDR <nyugatdunantul@mva.hu> feladótól, amely a következőket tartalmazza: “Tisztelt Regisztráló! A regisztráció véglegesítéséhez kérjük kattintson az alábbi aktivációs linkre.http://www.nyugatdunantul.mva.hu/wp-admin/admin-ajax.php?action=frm_activate_user&key=GTEtB1UL…” (a linket itt rövidítve lehet látni)

A linkre kattintva új ablakban megnyílik a programhonlap, ahol a regisztrációkor használt e-mailcímmel (Felhasználónév) és jelszóval tud belépni (a fenti ábrán a „Bejelentkezés” blokkban).

2. A regisztrációt követően elérhető funkciók

A regisztráció befejezését követően elérhetővé válnak bizonyos funkciók, aloldalak. Mindegyik aloldal hasznos információkat tartalmaz, amelyek a program során hasznosak lesznek.

· Közlemények: A programmal kapcsolatos fontos információk.

· Bővebb tájékoztató: A program pályázati hátteréről, a bekerülés feltételeiről és a célokról.

· Jelentkezés menete: Mit kell tenni a programba kerüléshez.

· Létrejött vállalkozások, jó gyakorlatok a korábbi programjainkban: Az MVA által megvalósított hasonló projektek termékei, jó gyakorlatai, jó példái, segítségül.

· Letölthető dokumentumok: Minden olyan dokumentum, amely általános és minden jelentkező számára használható.

· GY.I.K: A program során a jelentkezők által – többször – feltett kérdések és az ezekre adott tisztázó válaszok.

· Programesemények: A programmal kapcsolatos események, fórumok, nyílt napok.

· Pályázati Életút: A programba jelentkező aktuális státusza, „pályázati életútja”.

· Fórum, Tesztek, E-mailek: A programba jelentkezők, résztvevők közösségi kommunikálási lehetőségei.

· Kitöltési segédletek: A megadott dokumentumokhoz, webes felületek kitöltéséhez segítség.

· Jelentkezési adatlap: A regisztáció utáni első feladat, amellyel a célcsoport tag a programba jelentkezik.

· Üzleti ötlet adatlap: Összefoglaló adatlap a jelentkező vállalkozási ötletéről.

· ESZA adatszolgáltatás: Statisztikai adatok a jelentkezőről. Az MVA ezeket az adatokat bizalmasan kezeli, csak a pályázati támogatáshoz használja fel és összesítve.

· Események: Általános események dátumai.

· A Tudástár Moodle-alapú segédleteket, „kurzusokat” tartalmaz. Az “MVA – Segítünk Indítani! – a program folyamatának, elemeinek leírása, mérföldkövek, státuszok” elnevezésű kurzusban a jelentkezők teendőinek részletes leírása, a programelemhez tartozó státuszok, a programba történő továbbhaladáshoz szükséges elvárások, lépések tekinthetőek meg.

· Legutóbbi bejegyzések: Aktuális események és programesemények.

3. A Jelentkezési adatlap kitöltése

A jelentkezési adatlap kitöltése a programba kerülés egyik feltétele, hiszen ezen alap személyi adatok alapján dönthető el, hogy a jelentkező (felhasználó) megfelel-e a feltételeknek. Ennek megfelelően pontos és helytálló adatokkal szükséges kitölteni a jelentkezési adatlapot.

I. Értesülés, kapcsolattartás

Három kérdés található, amelyekre több válasz is lehetséges a „kipipálás” jelzéssel. (A program végrehajtásához segítség, visszajelzés az MVA-nak, hogy miben segítheti, miben teheti kényelmessé a jelentkezők számára a kapcsolattartást.)

II. Alapadatok

Lakcímadatok: A járási központ legördülő menüből választható, általában a lakóhely vagy a legközelebbi város a járási központ. Ha a lakcímkártyán szereplő cím megegyezik a tartózkodási hellyel (ahol jellemzően él a jelentkező) akkor igen-nel jelölhető, illetve ha az értesítési vagyis postai cím is megegyezik a lakóhellyel, akkor is igen-nel jelölhető. Ha eltérés van, akkor a nem választható.

A személyes adatokat tartalmazza a személyi igazolvány, de fontos, hogy a személyi igazolvány számát szükséges megadni (okmányazonosító), nem a születési dátumból létrehozott személyi számot. Az adóazonosító jel az adóigazolványról leolvasható 10 számjegyű szám.

III. Jogosultság vizsgálata

1. Nem válasz esetén a 18-25 év közötti jogosultsági feltétel ugrik fel a felületen. A nem válasz esetén 3 legördülő válaszból határozhatja meg jelenlegi munkaerőpiaci státuszát.

Mindenképpen a 18-30 év közötti korcsoportba kell tartoznia a jelentkezőnek, egyébként nem felel meg a program feltételeinek.

A megadott négy feltétel közül a legfontosabb a 2. és 3. pont. Amennyiben ezek nemlegesek, akkor a jelentkező nem vonható be, vagyis nem vehet részt a programban. Fontos a helytálló válasz, mert a programba csak az vehet részt, aki a feltételeket hivatalos dokumentumokkal tudja igazolni.

IV. Iskolai végzettség

1. Az iskolai végzettségnél (értelemszerűen több is van) a legmagasabbat szükséges megadni.

A beazonosításhoz példák:

– általános iskolát nem fejezte be = Be nem fejezett iskola

– szakiskolát végzett = szakmunkásképző

– szakközépiskolát elvégezte, de nem érettségizett = szakközépiskola

BSc végzettség = főiskola

MSc = egyetem

2. Azt kell bejelölni a három lehetőség közül, amely a vállalkozás típusához kapcsolódó iskolai végzettség, tapasztalat.

3. A legmagasabb iskolai végzettség bizonyítvány kiállításának dátuma.

V. Munkahelyi tapasztalat

Bármennyi hónapnyi munkatapasztalat is fontos adat, ezért akármilyen munkatapasztalat időtartamát szükséges megadni. Amennyiben nem bejelentett munkaviszonya is volt, de nem is vállalkozói munkaviszonyban dolgozott korábban, azoknak a hónapoknak a számát a Munkavállaló hónapjaihoz adja hozzá.

A beosztás a munkakört jelenti, amely a munkaszerződésben, munkaköri leírásban szerepelt. Ha nem rendelkezett sem munkaköri leírással, sem munkaszerződéssel, akkor a tevékenységet írja le, röviden. Ugyanilyen módon, ha vállalkozóként dolgozott korábban.

A mezők nem lehetnek üresek, így a ’0’ értéket kell megadni, ha nem érvényes a jelentkezőre.

VI. Elkötelezettség

1. Nem válasz esetén meg kell adni a tervezett vállalkozás társtulajdonosainak nevét és %-os tulajdoni arányukat.

2-5. kérdésre a válaszok előzetes kérdések, nem jelentenek írásos kötelezettséget, csak tájékoztatásul szolgál a program végrehajtójának, az MVA-nak.

6. Négy lehetőség közül a kiválasztott válasz sem kötelez semmire, statisztikai adat a program végrehajtójának, az MVA-nak.

– Tulajdonos: aki havi fizetést nem kap a saját vállalkozásából, csak osztalékot vehet ki.

– Főállás, mellékállás, ügyvezetés: más-más pozíciók a vállalkozáson belül, de lényeges, hogy fizetést kap a vállalkozásban végzett munkájáért.

7. A válasz (igen vagy nem) ismételten csak statisztikai, nem jelent kötelezettséget a program végrehajtója, az MVA felé.

8. Több válasz is jelölhető. Nem jelent kötelezettséget, a programba belépés motivációit szeretné megtudni a program végrehajtója, az MVA.

9. Nem jelent kötelezettséget, a programba belépés motivációit szeretné megtudni a program végrehajtója, az MVA.

10-13. A vállalkozás székhelyének, telephelyeinek lehetséges települését kell megadni, illetve az ingatlan típusát.

VII. Koncepció

1. A tevékenység típusa, amelyet szeretne a jelentkező végezni. A legördíthető menü 3 típusú vállalkozási tevékenységet tartalmaz, mert ez a 3 típus a legjellemzőbb gyűjtőfogalom.

Például:

– Bármilyen kész vagy félkész termék eladása, árulása = kereskedelmi tevékenység.

– Bármilyen termék előállítása, létrehozása, gyártása, megmunkálása = gyártó tevékenység.

– Bármilyen szolgáltatás eladása (fodrász, vízszerelés, gázszerelés, kozmetika stb.) = szolgáltatási tevékenység.

2. Tervezett fő tevékenység: Szabad megfogalmazásban az a tevékenység, amire a vállalkozást létrehozza, amire alapul a vállalkozás ötlete. Például: gipszkartonozás végzése családi házaknál, lakásokban.

3. Hány vállalkozás, hány önmagát hirdető vállalkozóról, személyről tud a településen, ahol szeretne vállalkozni? A kérdés arra vonatkozik, hogy a konkurenciával számolt-e, tisztában van-e a jelentkező.

4. Versenyképességre vonatkozó kérdés. A válaszok azok az alapok, amire a vállalkozást alapozni lehet. Például: alacsony ár, minőségi munka, hétvégi munkavégzés/nyitva tartás, minőségi áru, különleges, egyedi termék stb. Hat különböző típusú válasz adható. Rövid, tömör válasz adható, de a mezők karakterszáma magas. (Minimum 3-at szükséges megadni, vagy a „nem releváns” kifejezést beírni.)

5. Veszélyek a vállalkozása során, amivel számolnia kell. (Minimum 3-at szükséges megadni, vagy a „nem releváns” kifejezést beírni.)

Például:

– kedvezőtlen gazdasági, állami hatások

– nem megfelelő árképzés

– igénybevevők/vásárlók száma kevés

VIII. Fedezettség

1. Kizárólag az Ön nevén szereplő anyagi javak bejelölése (többet is lehet), és ezek Ön által becsült összértékének megadása forintban.

2. Kizárólag az Ön nevén szereplő tartozások bejelölése (többet is lehet), és ezek Ön által becsült összértékének megadása forintban.

3. Annak a lehetőségnek a kiválasztása (5 lehetőség) a legördülő menüből, amelynek segítségével vissza tudja fizetni a program Önre költött támogatását, amennyiben valamilyen oknál fogva nem sikerül teljesíteni a program feltételeit.

IX. Kockázatok

Több vállalkozás tulajdonlása a program szempontjából kockázatos. Igen válasz esetén az alulra beugró menü a vállalkozás vagy vállalkozások (amelyben a jelentkező tulajdonos vagy tulajdonrésze van) mérlegeredményeit és adatait kell beírni.

X. Csatolandó mellékletek

1. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat. Kitöltés után pdf formátumba szkennelni és feltölteni a felületre a szaggatott „négyzetre” kattintva. A nyilatkozat letölthető a kékkel (innen) jelölt helyről.

2. számú melléklet: Személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél (ezek közül egy is elégséges) és lakcímkártyát egy oldalra fénymásolni és aláírni. Majd ez a dokumentumot szkennelni és feltölteni a szaggatott „négyzetre” kattintva.

3. számú melléklet: Önéletrajz. Kitöltés után pdf formátumba szkennelni és feltölteni a felületre a szaggatott „négyzetre” kattintva. A nyilatkozat letölthető a kékkel jelölt (sablon) helyről.

Lezárására-beküldésére vonatkozó opció akkor lesz elérhető, mikor az írásbeli kompetenciamérési alkalmak helyfoglalási lehetősége is elérhető a programesemények menüpontban.


C5

Támogatási szerződés megkötése

A jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén, a sikeres kompetenciamérést követően, továbbá a dokumentumok hiánytalan benyújtására vonatkozó kötelezettségek teljesítését követően történhet meg a bevonás a „Segítünk indítani!” programba.

A feltételek teljesülése esetén a programhonlapon elérhetővé válik a Támogatási szerződés törzsszövege, illetve a szerződés mellékletei.

A kompetenciamérést sikeresen teljesítők számára az MVA által vezetett Konzorcium felajánlja a programba lépés lehetőségét. A kompetenciamérésen elért pontszámról a jelentkező fiatal a honlap Pályázati Életút menüjében találja meg a névre szóló értesítést; ugyanitt megtekintheti a program I. szakaszában kompetenciaméréseken megjelent jelentkezők eredményeinek alakulását.

A támogatási szerződés megkötése előtt külön levélben tájékoztatja a résztvevőt projektdossziéja teljességének ellenőrzéséről, az esetleges hiánypótlásról és a szerződéskötéssel kapcsolatos teendőkről, és felkéri mielőbb végezze el a szükséges lépéseket a folyamat gyorsítása érdekében.

A tájékoztatás az alábbi két pontot érinti:

1. A projektdosszié teljessége

Fontos tudni, hogy a kompetenciamérés teljesítése önmagában nem jelent programba vonást. A szűrési, kiválasztási folyamat során a Konzorcium az alábbi feltételek teljesülését is köteles vizsgálni:

ü A Jelentkezési adatlap teljes körűen rögzítésre került a programhonlapon, továbbá mellékleteivel (Europass Önéletrajz, Személyes okmányok hitelesített másolata, Hozzájáruló/Adatvédelmi nyilatkozat) együtt, eredeti példányban, minden oldalon aláírással ellátva az MVA-hoz benyújtásra került a kompetenciamérésen vagy postai úton.

ü A benyújtott nyilatkozatok és okmányok alapján nem állapítható meg kizáró ok a programrésztvevőkre vonatkozó jogosultsági kritériumok tekintetében.

ü A programhonlapon az ESZA adatszolgáltatás és az Üzleti ötlet felületek teljes körűen kitöltésre kerültek

A célcsoporttagot az MVA tájékoztatja, hogyha a projektdossziéját áttekintve hiányosságokat észlelt, és kéri, hogy azokat mihamarabb pótolja.

2. Támogatási Szerződés megkötése

A programba belépő fiatalokkal az MVA támogatási szerződést köt, amelyben az általános és speciális képzéssel, az üzleti tervek elkészítéséhez nyújtandó tanácsadási szolgáltatással, valamint a vállalkozóvá válást követő mentorálással kapcsolatos feltételek kerülnek rögzítésre. A Szerződést elsőként a programba belépő fiatal írja alá az alábbiak szerint:

· Kitölti az egyediesített Támogatási Szerződést és annak mellékleteit.

· A szerződés akkor írható alá, amennyiben az 2., 6. és 7.a vagy 7. b mellékleteket is maradéktalanul rendelkezésre tudja bocsájtani a jelentkező fiatal.

· A szerződést három aláírt, eredeti példányban szükséges visszajuttatni az MVA-hoz.

A Támogatási Szerződés az előbbi feltételek együttes fennállása esetén kétoldalúan aláírható, melynek értelmében a fiatal programba vontnak minősül. Tájékoztatjuk, hogy a Szerződés 2. és 3. pontjában szereplő (a képzési, tanácsadási, mentorálási projekelemekre vonatkozó) rendelkezések csak akkor lépnek hatályba, ha a fiatal a képzésbe vonásról szóló határozatot megkapta az MVA-tól mint Támogatótól (Szerződés 8. melléklete).Az MVA által is aláírt szerződés alapján a fiatal programba vontnak tekinthető.

A fejlesztési szakaszba akkor léphet, a bevont személy, ha a Képzésbe vonásról szóló határozatot (szerződés 8. melléklete) az MVA kiadta. A szerződés megkötését követően az MVA igényfelmérést végez a képzésben való részvétel érdekében, melyről külön e-mailben küld ki tájékoztatást.


C6

Képzés, tanácsadás, mentorálás

A programba vont célcsoporttal a szerződéskötést követően kezdődik az érdemi, személyre szabott fejlesztő munka. A bevont fiatalok számára 72 órás általános és 8 órás speciális vállalkozási képzés biztosítja a megfelelő felkészülést a vállalkozói létre.

1. Igényfelmérés

A konkrét képzési helyszíneket a szervező Konzorcium a bevont személyek igényeihez kívánja igazítani, ezért a célcsoport a legmegfelelőbb színhely igényfelmérő lapon történő megjelölésével tudja jelezni a képzésük optimális helyszínét. A megyeszékhely mellett ennek megfelelően nagyobb térségi központokban is indíthatók a csoportok. Az igényfelmérő lapot a programhonlap megfelelő szakaszában lehet elérni (bal oldali menü):

Az igényfelmérő űrlap mindig az adott programszakasz releváns rendezvényeivel kapcsolatos (az alábbi esetben a kompetenciamérés alkalmainak legmegfelelőbb helyszíneit vizsgálták, de hasonló kerül kiküldésre a képzések esetében is). Az űrlapon több időpontra kérdeznek rá, és a megadott napokon a felsorolt helyszínek közül lehet választani (vagy jelezni, hogy az időpont nem megfelelő).

A visszajelzések alapján folyamatosan nyomon követhető az igényfelmérés eredménye:

2. Képzés és tanácsadás

A 72 órás (általános) képzések modulrendszerben folynak, lehetővé téve, hogy a kilenc, egyenként 8 órás modult az igényekhez illeszkedő időbeosztásban végezzék el a résztvevők.

A célcsoport számára az általános képzések mellett lehetőség nyílik egy további képzési nap elvégzésére is, amelyen 8 képzési óra keretében a tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés és motiválás képességüket, valamint kommunikációs, kapcsolatteremtő és együttműködési készségüket, kreativitásukat fejleszthetik. Ezen túlmenően bevezetést kapnak az üzleti terv elkészítésének módszertanába is.

A képzésekkel párhuzamosan meginduló tanácsadási tevékenység keretében az adott szakterületen jártas cégek, ill. szakértők kerülnek bevonásra. A bevont fiatalok az ügyféltalálkozók, műhelyfoglalkozások során, valamint e célra biztosított ügyfélpontokon vehetnek igénybe kiscsoportos és egyéni tanácsadást. A tanácsadási szolgáltatás előre meghatározott kiemelt témákban kerül megrendezésre.

E szakaszban az MVA rendelkezésre bocsátja az üzleti terv sablonját Excel formátumban. A tanácsadási tevékenység során – a későbbiek során megadott módon – egy online rendszerben szükséges feltölteni a kész tartalmakat.

3. Az üzleti tervek elkészítése és benyújtása

A vállalkozás alapításához és a 2. komponensben elérhető támogatás igényléséhez üzleti terv megfelelő elkészítését a speciális képzés egyik modulja szolgálja, ezt követően a tanácsadási tevékenység során lehet elérni szakértői támogatást. A tanácsadás alkalmával csoportosan, illetve egyéni kapcsolatfelvétel útján (elsősorban telefonon vagy e-mailben) vehető igénybe segítség. Az üzleti terv elkészítésének folyamán a tanácsadó és a leendő vállalkozó feladata, hogy felkutassák az egyéb pénzügyi eszközöket, amellyel az induló vállalkozás támogatható (pl. mikrohitel, Széchenyi kártya, GINOP mikro-vállalkozások fejlesztését célzó programok).

A képzési-tanácsadási tevékenység eredményterméke a bevont célcsoporttagok által kidolgozott üzleti terv. A dokumentumok minőségellenőrzése kiváltképp fontos, ezért az elkészült ún. „előzetes” üzleti terveket áttekintés és ellenőrzés céljából az MVA belső munkatársainak szükséges megküldeni.

A beküldés online rendszeren keresztül történik a későbbiekben meghatározott módon.

4. Vállalkozás-alapítás és mentorálás

Az ellenőrzést és az esetleges javítást követően a végleges üzleti terveket a Konzorcium az NGM által jóváhagyott Módszertani útmutató az üzleti terv értékeléshez c. dokumentum alapján bírálja el. A vállalkozás-alapításra és a 2. komponens támogatásának igénylésére akkor kerülhet sor, amikor elfogadott üzleti terv áll a bevont fiatal rendelkezésére.

A vállalkozásindítástól (bejegyzéstől) kezdődően 12 hónapig mentori tanácsadó-támogató és nyomon követő tevékenység segíti a vállalkozás megerősödését. A monitoring, nyomon követés rendszere segíti a kezdeti fázisban felmerülő problémák időbeni jelzését, valamint a szolgáltató szervezetek felől a szükséges támogatások mielőbbi biztosítását.