Az üzleti tervezéshez közzétett, fontos szakmai információkat, instrukciókat tartalmazó leírások az alábbi bejegyzésekben elérhetőek:


 

Honlaphasználat:

A HONLAPHASZNÁLAT – JELENTKEZÉS
– PROGRAMBAKERÜLÉS SEGÍTÉSÉHEZ ELÉRHETŐ KIADVÁNYAINK

ONLINE FELÜLETEK, ŰRLAPOK, HONLAPFUNKCIÓK HASZNÁLATA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

 

KÖZREMŰKÖDŐK, KORMÁNYHIVATALOK, EGYÜTTMŰKÖDŐK SZÁMÁRA

Jelentkezés – Kiválasztás

A Segítünk indítani! program belépési pontja a célcsoport számára a regisztráció, majd a jelentkezési adatlap kitöltése. Mindkét funkciót online lehet elérni az MVA honlapján vagy a lakcím szerinti régió programhonlapján (Nyugat-dunántúli régió, Észak-magyarországi régió).

1. Regisztráció

 A regisztrációs felület a honlap(ok) bal margóján található sávban érhető el, a Bejelentkezés cím alatt. Itt a Regisztráció szövegre kattintva érhető el a Regisztrációs adatok című űrlap.

Az űrlapon csak a legfontosabb személyes és kapcsolattartási adatok megadására van szükség, ezen belül is a név, e-mailcím, telefonszám a kötelező elem. A jelentkezőtől elvárt, hogy pontos adatokat és rendszeresen használt e-mailcímet rögzítsen.

***Fontos: a tapasztalatok alapján a regisztrált ügyfelek legalább fele sosem válik aktívvá a program későbbi szakaszaiban, nem jelentkezik a programba, és nem vesz részt az eseményeken sem. Ezen személyeket egyszerű érdeklődőként kell számon tartani, akik valamilyen oknál fogva mélyebb betekintést kívánnak nyerni a tájékoztató felületekre. Többen közülük a kezdeti lelkesedést esetleg amiatt vesztik el, hogy világossá válik számukra, a program célcsoportjába nem illeszkednek, vagy az elvárásokat túl magasnak találják. Az inaktívak között ugyanakkor a későbbiek során lehetnek olyanok, akik bevonhatók a programba, ezért tájékoztatásuk és figyelemmel kísérésük fontos feladat.***

2. A Jelentkezési adatlap kitöltése

A Jelentkezési adatlap szolgál a programba való belépés szándékának kifejezésére, valamint azon információk megadására, amelyek alapján vizsgálható a jelentkező (felhasználó) jogosultsági feltételeknek való megfelelése. Ezek miatt pontos és helytálló adatokkal szükséges kitölteni az adatlapot (erre fel kell hívni a figyelmet minden kommunikációban, nyílt napokon vagy e-mailes tájékoztatás során).

A Jelentkezési adatlap a honlap(ok) bal margóján található sávban érhető el regisztrációt követően.

A jelentkezési adatlap 10 ponton keresztül vezet végig azokon a területeken, ami alapján eldönthető az MVA részéről, hogy a jelentkező formailag megfelel-e a program feltételeinek.

 1. A jelentkezéshez elsőként elérhetőségi és személyi adatok szükségesek, ami elengedhetetlen a későbbi kapcsolattartáshoz. Az adatok egy belső adatbázisba kerülnek, más célra nem kerülnek felhasználásra, és a jogszabályoknak megfelelően kerülnek tárolásra (Jelentkezési adatlap I-II. pont).
 2. A jogosultság vizsgálata megnevezésű szakasz kitöltése különös felelősséggel járó adatközlés a jelentkező részéről, hiszen ezen információk alapján dönthető el, hogy a jelentkező bevonható-e, azaz megfelel-e a program feltételeinek. (Jelentkezési adatlap III. pont).

Amennyiben még nem szerepel az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában, úgy a program folytatásához, legkésőbb a programba kerülésig (szerződéskötésig) szükséges jelentkeznie az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán (munkaügyi kirendeltségen). A 18-25 éves célcsoportnak az Ifjúsági Garancia Rendszerbe való regisztrációt az MVA egyedi ajánló lap megküldésével segíti, amelyet a sikeres kompetenciamérést követően ad ki az ügyfeleknek.

 1. A jelentkező iskolai és foglalkoztatási hátterére, körülményeire kérdeznek a következő (IV-VI.) szakaszok (mint iskolai végzettség, munkahelyi tapasztalat és elkötelezettség).
 2. A jelentkezési lapnak jogosultságot nem érintő, de a jelentkező céljait, vállalkozási terveit célzó kérdések fontosak mind a program, mind az ügyfél szempontjából: itt mérhető le, mennyire átgondolt a koncepciója, pénzügyileg mennyire megalapozott az az elképzelése, amire vállalkozási terveit építi (Jelentkezési adatlap VII-IX. pont).
 3. A jelentkezési adatlap kitöltése után szkennelt dokumentumokkal igazolni is kell a megadott adatok hitelességét. Ezeket fontos csatolni a programba a jelentkezési adatlap megfelelő helyén (Jelentkezési adatlap X. pont).
 4. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat.
 5. számú melléklet: Személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél (ezek közül egy is elégséges) és lakcímkártya.
 6. számú melléklet: Önéletrajz megadott minta alapján.
 7. Az Adatlap lezárására-beküldésére vonatkozó opció akkor válik elérhetővé, mikor az írásbeli kompetenciamérési alkalmak helyfoglalási lehetősége is elérhető a programesemények menüpontban. Bővebben a kompetenciamérés fejezetben.
 8. A jelentkezési adatlapot ezt követően ki kell nyomtatni, minden oldalán aláírni és szkennelni.
 9. A fentiek szerint elkészített adatlap eredeti példányát a megrendezésre kerülő kompetenciamérésre is el kell vinni, és személyesen leadni az MVA munkatársainak.

***Fontos: a jelentkezési adatlap kitöltése megszakítható, majd újra folytatható. Mivel a bekért információk nem pusztán személyi adatokra vonatkoznak, szerencsés is, ha a jelölt több alkalommal tér vissza, és hosszabb időt tölt az adatlap kitöltésével. Ugyanakkor számos ügyfél (kb. minden második) bár megkezdi, de sosem fejezi be az adatlap kitöltését és rögzítését, illetve a mellékletek feltöltését). Felmerülő feladat: az adatlapon olvasható információk alapján megfelelőnek (bevonhatónak) ítélt jelentkezők telefonos megkeresése és felhívása a jelentkezési folyamat befejezésére.***

3. Kompetenciamérés

Az általános készségek vizsgálatára hívatott kompetenciamérés személyes jelenlétet igénylő esemény keretében zajlik. A készségek felmérése írásbeli teszt segítségével történik, amelyen feleletválasztós, szövegesen kifejtős, valamint matematikai műveletek megoldása szerepel.

A tesztsor kitöltéséhez és a feladatok megoldásához csak toll és számológép szükséges, mobilkommunikációs készülékek nem használhatók.

Annak érdekében, hogy mindenki számára megoldható legyen a megjelenés, az MVA több településen és különböző időpontokban rendezi meg a kompetenciamérést. A kompetenciamérésen azok vehetnek részt, akik rögzítették jelentkezési adatlapjukat (annak mellékleteivel együtt) és az eredeti példányt átadják a helyszínen.

A meghirdetett mérési időpontokra a programhonlap ’Programesemények’ menüpontja alatt lehet jelentkezni (a Facebook-oldalon elérhető eseménynél helyfoglalás nem lehetséges).

Amennyiben önhibáján kívül egyik megadott alkalomra sem tud eljönni, úgy az MVA az akadályoztatás írásbeli igazolása esetén pótalkalmat biztosít. A kompetenciamérések pótalkalmai a kiválasztási folyamat első szakaszának lezárása előtt, közvetlenül a képzést megelőzően kerülnek megszervezésre.

A kompetenciamérési alkalmakat az MVA nyílt napokkal egybekötve rendezi meg, hogy a megjelentek számára tájékoztatással szolgálhasson a program előrehaladásáról, és megválaszolja a felmerülő kérdéseket.

4. Aktivitással kapcsolatos visszajelzés

A program fontos jellemzője, hogy három különböző bevonási szakaszban (csoportban) éri el a szükséges számú fiatalt annak érdekében, hogy a később csatlakozni vágyók se maradjanak ki a lehetőségből. Az MVA a célcsoport-tagok számára lehetővé teszi, hogy szükség esetén – az aktuális élethelyzettől függően – más csoportban folytassák a programot, mint amelyben elkezdték.

Például, ha egy jelentkező a regisztráció és az adatlap kitöltését követően, családi okok miatt nem tud részt venni a kompetenciamérésen és bekapcsolódni a soron következő képzésbe, de egy későbbi alkalommal folytatná a programot, csak jeleznie kell ebbéli szándékát. Ilyen esetben lehetőség van az aktív státusz időleges felfüggesztésére; a program munkatársai időben informálni fogják az illetőt a visszacsatlakozási lehetőségről.

A programbeli aktív státusszal vagy felfüggesztéssel kapcsolatos visszajelzést a programhonlap Pályázati Életút törzsrészében, az első adatmezőben lehet megadni.

Előfordulhat olyan is, hogy némelyek regisztrálnak ugyan, de nem kívánnak, vagy nem tudnak részt venni a programban – az ő esetükben is fontos, hogy ezt visszajelezzék az MVA-nak a „nem élek a GINOP-5.2.2 program nyújtotta támogatási lehetőséggel” válasz megadásával.

Az „aktív státusz – részt veszek a programban” az alapértelmezett státusz, ami arra utal, hogy az illető személy az aktuális bevonási szakaszban csatlakozott a programhoz, és a tervek szerint abban is kíván eljutni a vállalkozás-alapításig. Fontos azonban, hogy amennyiben változik valakinek a szándéka, azonnal adjon e pontban visszajelzést, mert ennek megfelelően alakul mind a további pályázati életútja, mind az azt kísérő szervezeti kommunikáció.

***Fontos: a tapasztalatok szerint a jelentkezőket többször is meg kell kérni a visszajelzés megtételére. Ilyen esetekben az e-mailes felszólítás megismétlése, majd – ha mindez sikertelen – a telefonos megkeresés a célravezető. Javasolt hangsúlyozni, hogy a státusz rögzítése mindössze két kattintásnyi időbe telik, viszont az MVA számára fontos információt jelent a szervezés és tervezés szempontjából.***

A folyamatban elérhető státuszok (részletes):
 • Regisztrált
 • Nyílt napon részt vett
 • Jelentkezési adatlap kitöltését megkezdte
 • Jelentkezési adatlapot lezárta (mellékleteket csatolta)
 • Jelentkezési adatlapot benyújtotta (elektronikusan, ill. papíralapon)
 • Kompetenciamérésen részt vett
 A folyamatban elérhető státuszok (kiemelt, mérföldkő státuszok):
 1. Regisztrált
 2. Jelentkezési adatlapot lezárta (mellékleteket csatolta)
 3. Kompetenciamérésen részt vett
A jelentkezési folyamatban keletkező, lefűzendő dokumentumok:
 •  Jelentkezési adatlap [minden oldalon aláírva]
 •  Személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány másolata [aláírva]
 •  Lakcímkártya másolata [aláírva]
 •  Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez [aláírva]
 •  Europass önéletrajz [aláírva]
A rendezvényeken keletkező, lefűzendő dokumentumok:
 • Nyílt napok: meghívó és program
 • Nyílt napok: prezentáció (ha készült)
 • Nyílt napok: jelenléti ív
 • Nyílt napok: fotók (elektronikus tárolás is megfelelő)
 • Kompetenciamérések: meghívó (végleges)
 • Kompetenciamérések: jelenléti ív
 • Kompetenciamérések: kitöltött tesztsorok
 • Kompetenciamérések: fotók (elektronikus tárolás is megfelelő)
 • Kompetenciamérések: Jelentkezési adatlap átvételi elismervény
 • Jogosultság: életkor [személyi dokumentumok alapján | 18-25: rendben; 25-30: felsőfokú végzettség ellenőrzése önéletrajzban, ha igen: rendben]
 •  Jogosultság: lakhely [lakcímkártya alapján | lakóhely/település támogatott régióban: rendben]
 •  Jogosultság: előző vállalkozás [nemleges vagy 50%-os vagy az alatti tulajdon: rendben]
 •  Jelentkezési adatlap benyújtva [érkeztetve/dátum: rendben]
 •  Jelentkezési adatlap minden oldalon aláírva [igen: rendben]
 •  Személyi okmányok másolata aláírva benyújtva [igen: rendben]
 •  Hozzájáruló nyilatkozat aláírva benyújtva [igen: rendben]
 •  Europass sablonban készült önéletrajz benyújtva [igen: rendben]
 •  Kompetenciamérésen részt vett [igen: rendben]
 •  Kompetenciamérésen megfelelt [igen: rendben]

Kimenő tájékoztatás:

1. Regisztráció

Fontos, hogy az ügyfél a regisztrációkor pontos adatokat rögzítsen; célszerű továbbá olyan e-mailcímet megadni, amelyet rendszeresen olvas, hiszen a programmal kapcsolatos főbb tájékoztatások jellemzően ezen a csatornán fognak érkezni az MVA-tól.

2. Jelentkezési adatlap kitöltése

Mivel itt adják meg azokat az információkat, amelyek alapján vizsgálható jogosultsági feltételeknek való megfelelésük, rendkívül fontos a helytálló adatok rögzítése.

3. Kompetenciamérés

Személyesen kell megjelennie az eseményen. A 60 perces kitöltendő teszt főképp a matematikai készségek felmérésére alkalmas. A tesztsor kitöltéséhez és a feladatok megoldásához csak toll és számológép szükséges, mobilkommunikációs készülékek nem használhatók.

4. Aktivitással kapcsolatos visszajelzés

A megfelelő státusz rögzítésére a programhonlap Pályázati életút menüjében történik. Javasolt hangsúlyozni, hogy a státusz rögzítése mindössze két kattintásnyi időbe telik, viszont az MVA számára fontos információt jelent a szervezés és tervezés szempontjából.

Fontos: Az inaktívak között a későbbiek során lehetnek olyanok, akik bevonhatók a programba, ezért tájékoztatásuk és figyelemmel kísérésük fontos feladat.

Ügyféloldali elvárások:

A jelentkező ügyfelek számára a program egésze még kevésbé ismert, nem látják át a folyamatot, ezért fontos, hogy szabatosan közöljük az aktuális elvárásokat.

Fontos, hogy könnyen megtalálják a szükséges információkat a jelentkezési adatlap kitöltésekor az egyes szakaszokhoz kapcsolódóan.

Programbavonás

A jelentkező programba vonásának legfontosabb „mérföldköve” a támogatási szerződés megkötése az MVA-val. A programba belépő fiatalokkal az MVA támogatási szerződést köt, amelyben az általános és speciális képzéssel, az üzleti tervek elkészítéséhez nyújtandó tanácsadási szolgáltatással, valamint a vállalkozóvá válást követő mentorálással kapcsolatos feltételek kerülnek rögzítésre.

A jelentkező a támogatási szerződés aláírása után már nem jelentkező vagy pályázó, hanem bevont célcsoporttag.

Támogatási szerződést azzal a jelentkezővel lehet kötni, aki
 1. megfelelt a jogosultsági feltételeknek,
 2. megfelelt a kompetenciamérésen,
 3. projektdossziéja hiánytalan, vagyis minden szükséges dokumentumot beküldött.

***Fontos: a támogatási szerződés a jelentkező és az MVA között létrejött szerződés, DE támogatási szerződésnek hívjuk az MVA és a Támogató (az NGM) közötti szerződést, ami az MVA vállalásait tartalmazza, indikátorokkal, költségvetéssel. A projekt során támogatási szerződésen elsősorban az MVA és a jelentkező közötti szerződést értjük.***

Az MVA külön levélben tájékoztatja a résztvevőt projektdossziéja teljességének ellenőrzéséről, az esetleges hiánypótlásról és a szerződéskötéssel kapcsolatos teendőkről. Minden feltétel teljesülése esetén a programhonlap Pályázati életút menüpontjában elérhetővé válik a névre szóló támogatási szerződés törzsszövege, illetve a szerződés mellékletei. Ugyanitt tekinthető meg a program adott szakaszában kompetenciaméréseken megjelent jelentkezők eredményeinek alakulása.

A szűrési, kiválasztási folyamat során az alábbi feltételek teljesülését is szükséges vizsgálni:

A Jelentkezési adatlap teljes körűen rögzítésre került a programhonlapon, továbbá mellékleteivel (Europass Önéletrajz, Személyes okmányok hitelesített másolata, Hozzájáruló/Adatvédelmi nyilatkozat) együtt, eredeti példányban, minden oldalon aláírással ellátva az MVA-hoz benyújtásra került a kompetenciamérésen vagy postai úton.

A benyújtott nyilatkozatok és okmányok alapján nem állapítható meg kizáró ok a programrésztvevőkre vonatkozó jogosultsági kritériumok tekintetében.

A programhonlapon az ESZA adatszolgáltatás és az Üzleti ötlet felületek teljes körűen kitöltésre kerültek.

A célcsoporttagot az MVA tájékoztatja, ha a projektdossziéját áttekintve hiányosságokat észlelt, és kéri, hogy azokat mihamarabb pótolja. A projektdosszié hiányzó dokumentumait a jelentkezőnek a támogatási szerződés megkötéséig van lehetősége benyújtani.

A támogatási szerződés megkötése az alábbi lépésekből áll:
 1. A személyre szóló szerződéspéldányt kitöltve az MVA megküldi a bevont célcsoporttagnak elektronikus úton.
 2. A célcsoporttag aláírja a szerződés 3 példányát és mellékeli a szükséges dokumentumokat (, 6. és 7.a  vagy 7.b  mellékleteket is).
 3. A célcsoporttag aláírja és visszaküldi a támogatási szerződés három példányát.
 4. Az MVA aláírja a támogatási szerződést.

Fontos, hogy a Szerződés  2. és 3. pontjában szereplő (a képzési, tanácsadási, mentorálási projektelemekre vonatkozó) rendelkezések csak akkor lépnek hatályba, ha a fiatal a képzésbe vonásról szóló határozatot megkapta az MVA-tól mint Támogatótól (Szerződés 8. melléklete).

A támogatási szerződés megkötéséhez segítséget nyújt a szerződéskötési útmutató. A támogatási szerződés törzsszövege és útmutatója letölthető a programhonlapról, de az MVA tájékoztató levél is tartalmazza a pontos linkeket ezzel kapcsolatban.

A folyamatban elérhető státuszok (részletes):
 • Jogosult és a dokumentáció teljes
 • ESZA-adatszolgáltatást rögzítette
 • Támogatási szerződés kiküldése
 • Támogatási szerződés hiánypótlása
 • Támogatási szerződés aláírása a jelentkező részéről
 • Támogatási szerződés hatályba lépése
A folyamatban elérhető státuszok (kiemelt, mérföldkő státuszok):

4-Támogatási szerződés aláírása

A bevonási folyamatban keletkező, lefűzendő dokumentumok:

A támogatási szerződés és 8 db melléklete (nyomtatott) [ügyféldokumentációban]

A rendezvényeken keletkező, lefűzendő dokumentumok:

nem releváns

Rögzített adatmezők (automatikusan generált rendszeradatok):

ESZA-adatszolgáltatást rögzítette

Rögzített adatmezők (manuális rögzítés szükséges):
 • Támogatási szerződés kiküldése
 • A projektdossziéhoz a hiánypótlás kiküldve
 • A projektdossziéhoz a hiánypótlás beérkezett
 • A támogatási szerződéshez a hiánypótlás kiküldve
 • A támogatási szerződéshez a hiánypótlás beérkezett
 • Támogatási szerződés beérkezése az MVA-hoz
 • Támogatási szerződés teljes körű hatályba lépése
Ellenőrzési pontok:
 • Projektdosszié teljes [igen: rendben]
 • Támogatási szerződés elektronikusan kiküldve [igen: rendben]
 • ESZA-adatszolgáltatást rögzítette [igen: rendben]
 • Támogatási szerződés beérkezett 3 példányban [igen: rendben]
 • Támogatási szerződés 5. sz. melléklete beérkezett 3 példányban [igen: rendben]
 • Támogatási szerződés 6. sz. melléklete beérkezett 3 példányban [igen: rendben]
 • Támogatási szerződés hatályba lépett [igen: rendben]

Kimenő tájékoztatás

Szerződéskötési feltételek:

Az alábbi három feltételnek teljesülnie kell, hogy támogatási szerződést lehessen kötni a jelentkezővel:

 1. Jogosultsági feltételek vizsgálata: Jelentkezési adatlap adatai/nyilatkozata és a beküldött dokumentumok alapján.
 2. Kompetenciamérés kiértékelése után megfelelt.
 3. Projektdosszié hiánytalan:
 • jelentkezési adatlap (papíralapon), ESZA adatszolgáltatás, üzleti ötlet kitöltve,
 • önéletrajz és személyes okmányok, elektronikusan
 • hozzájáruló nyilatkozat kitöltve és elektronikusan papíralapon feltöltve a programhonlapra.
Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:

A támogatási szerződés megkötéséhez segítséget nyújt a szerződéskötési útmutató. A támogatási szerződés törzsszövege és útmutatója letölthető a programhonlapról, illetve az MVA tájékoztató levél is tartalmazza a pontos linkeket.

Kommunikációs csatornák:
 •  email
 •  programhonlap kommunikációs felülete
 •  telefon
 •  postai levélküldés

Ügyféloldali elvárások:

A jelentkező nagyon konkrét, felsorolásszerű információt vár a teljesítendő feladatokról, beküldendő dokumentumokról, hogy a támogatási szerződéshez szükséges dokumentáció a legrövidebb időn belül teljes legyen.

Fontos az is, hogy az egyes dokumentumokhoz rövid magyarázatot is fűzzünk, hogy világos legyen mi az értelme azok csatolásának.

Képzési időszak

A programba vont fiatalokkal a támogatási szerződés megkötését követően kezdődik az érdemi, személyre szabott fejlesztő munka. A támogatási szerződéssel rendelkezők számára 72 órás általános és 8 órás speciális vállalkozási képzés biztosítja a megfelelő felkészülést a vállalkozói létre.

A képzések megszervezésénél az MVA alapvető célnak tekinti, hogy a résztvevők olyan ismereteket sajátítsanak el, melynek során alkalmassá válnak a különböző tevékenységet végző és eltérő szervezeti keretekben működő mikro- és kisvállalkozások alapításának előkészítésére és lebonyolítására. Kiemelt fontosságú, hogy a résztvevők megismerjék a cégalapítás tudnivalóit, betekintést nyerjenek a vállalkozóvá válás, a vállalkozás létrehozása során felmerülő területekbe

Képzés formája és tartalma (modulrendszerű):

1. Általános vállalkozási ismeretek (72 óra):

 • vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő képzési modulok;
 • vállalkozás működésével kapcsolatos képzési modulok.

2. Készségfejlesztés (8 óra):

 • tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, együttműködési képesség fejlesztés;
 • tárgyalási és prezentációs technikák;
 • konfliktuskezelés, hatékony időgazdálkodás és delegálás

Képzés helyszínei:

A kompetenciaméréshez hasonló módon igényfelmérés előzi meg a képzési helyszínek és időpontok kiválasztását.

Az igényfelmérő lapot a programhonlap megfelelő szakaszában lehet elérni. Az igényfelmérő űrlap mindig az adott programszakasz releváns rendezvényeivel kapcsolatos, és a megyeszékhely mellett nagyobb térségi központokban is indíthatók a csoportok.

A kompetenciamérési igényfelmérő űrlapon több időpontra kérdeznek rá, és a megadott napokon a felsorolt helyszínek közül lehet választani (vagy jelezni, hogy az időpont nem megfelelő).

***Fontos: a bevont fiatalok figyelmét fel kell hívni a támogatási szerződés 2.1 Képzés pontjára, mert ott tömören össze van foglalva a képzéshez kapcsolódó összes fontos információ, kötelezettség (pl. a képzés támogatott, van lehetőség hiányzásra és javítóvizsgára).

Képzés, felnőttképzési szerződés:

A képzést erre vonatkozó engedéllyel rendelkező (felnőttképzési nyilvántartásba vett) felnőttképzési intézmény tartja. Ennek megfelelően a felnőttképzési intézmény felnőttképzési szerződést köt majd bevont fiatallal, ahol rögzítik a képzési feltételeket.

A folyamatban elérhető státuszok (részletes):
 • Értesítés a képzésbe vonásról/tartaléklistás helyéről
 • 8 órás képzés helyfoglalás rögzítése
 • 8 órás képzés képzési szerződés megkötése
 • 8 órás képzés
 • 72 órás képzés helyfoglalás rögzítése
 • 72 órás képzés
 • 72 órás képzés képzési szerződés megkötése
 • Képzés sikeres elvégzése
 • Tanúsítvány átvétele
A folyamatban elérhető státuszok (kiemelt, mérföldkő státuszok):

5- 72+8 órás képzés

A képzésszervezési folyamatban keletkező, lefűzendő dokumentumok:

igényfelmérés dokumentuma

A képzések során keletkező, lefűzendő dokumentumok:
 • képzési dokumentáció, amelyet a felnőttképzési intézmény állít össze (felnőttképzési szerződés, képzési tematika, tananyag, jelenléti ív, haladási napló stb.)
 • tanúsítvány
 • képzésre jelentkezés
 • képzési napokról jelenléti ív
 • fotók a képzésről (digitálisan)
 • vizsgalap
 • tanúsítvány átvételét igazoló elismervény
Rögzített adatmezők (automatikusan generált rendszeradatok):
 • 8 órás képzés helyfoglalás rögzítése
 • 72 órás képzés helyfoglalás rögzítése
Rögzített adatmezők (manuális rögzítés szükséges):
 • Értesítés a képzésbe vonásról/tartaléklistás helyéről [dátum]
 • 8 órás képzés képzési szerződés megkötése [dátum]
 • 8 órás képzés
 • 72 órás képzés képzési szerződés megkötése [dátum]
 • 72 órás képzés
 • Képzés sikeres elvégzése
 • Tanúsítvány átvétele [dátum]
Ellenőrzési pontok:
 • Képzésre jelentkezett / helyfoglalás megtörtént [igen: rendben]
 • Felnőttképzési szerződés(ek) aláírva [igen: rendben]
 • Felnőttképzésen előírt mértékben megjelent [fk. szerződésben rögzített %-os mértékű órán részt vett: rendben]
 • Képzés végén vizsgát tett [ha releváns, igen: renden]
 • Tanúsítványt szerzett [igen: rendben]
 • Tanúsítványt átvette [igen: rendben]
 • Képzési dokumentáció másolatát képző cég átadta [igen: rendben]

Kimenő tájékoztatás

A konkrét képzési helyszíneket az MVA a bevont személyek igényeihez kívánja igazítani, ezért a célcsoport a legmegfelelőbb színhely igényfelmérő lapon történő megjelölésével tudja jelezni a képzésük optimális helyszínét. Az igényfelmérő a programhonlapon érhető el, a megjelenésről e-mailben is tájékoztatást küldünk.

A célcsoport számára az általános képzések mellett lehetőség nyílik egy további képzési nap elvégzésére is, amelyen 8 alapvető vállalkozásirányítási készséggel kapcsolatban fejlődhetnek.

A képzésekkel párhuzamosan megindul a tanácsadási tevékenység is, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást is figyeljék.

A képzésekkel kapcsolatos minden fontos információ a támogatási szerződés 2.1 pontjában található.

Kommunikációs csatornák:
 • e-mail
 • programhonlap – igényfelmérő és Pályázati életút menüpont
 • képzési alkalmak során
 • telefon (esetileg)

Ügyféloldali elvárások:

A képzések jelentik a célcsoport számára az első jelentős megpróbáltatást és a legtöbb időráfordítást a program sikeres teljesítéséhez. Fontos, hogy előre tervezhessék a képzési alkalmakon való részvételt, illetve az, hogy a pontos elvárások a sikeres teljesítés kapcsán világosak legyenek számukra. Az ügyfelek számára nem magától értetődő, hogy a képző cég és az MVA nem ugyanaz; ezzel kapcsolatban világos útmutatás szükséges, ahogy annak érdekében is, hogy tisztázottak legyenek a célcsoporttól érkező jelzések kommunikációs útjai.

Üzleti Tervezés

A vállalkozásalapításához és a 2. komponensben elérhető támogatás igényléséhez szükséges üzleti terv megfelelő elkészítését a speciális képzés egyik modulja szolgálja, emellett pedig a tanácsadási tevékenység során lehet elérni a szükséges szakértői támogatást.

Az üzleti tervezéshez kapcsolódó tevékenységek az alábbiak:

Üzleti ötlet kidolgozása

A képzés-tanácsadás tevékenység megindulása előtt a programhonlapon lehetőséget biztosítunk a fiatalok számára megvalósítandó üzleti ötletük leírására. Ennek keretében rákérdezünk, mi lenne főtevékenysége, milyen módon képzeli megvalósítani terveit, milyen okokból döntött a vállalkozás mellett, hol lenne székhelye, és mi lenne a vállalkozás jogi formája. Az üzleti ötlet ilyen módon való megfogalmazása segítséget nyújt a későbbi üzleti terv kidolgozásához, de a vállalkozási cél alaposabb átgondolásához is.

Tanácsadás

A tanácsadás alkalmával a fiatalok számára csoportosan, illetve egyéni kapcsolatfelvétel útján vehető igénybe szakértői segítség. A képzésekkel párhuzamosan meginduló tanácsadási tevékenység keretében az adott szakterületen jártas cégek, ill. szakértők kerülnek bevonásra. A bevont fiatalok műhelyfoglalkozások során, valamint e célra biztosított alkalmakon, továbbá közvetlenül (e-mailen vagy telefonon) vehetnek igénybe kiscsoportos és egyéni tanácsadást. A tanácsadási szolgáltatás előre meghatározott kiemelt témákban kerül megrendezésre, pl.:

 • marketing, értékesítés
 • online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás
 • menedzsment-tanácsadás
 • technológiai-fejlesztési tanácsadás
 • pénzügyi tanácsadás
 • logisztikai tanácsadás
 • adótanácsadás
Előzetes üzleti terv elkészítése

A képzés és tanácsadás szakaszában az MVA rendelkezésre bocsátja az üzleti terv sablonját Excel formátumban. A bevont célcsoporttag a tanácsadó segítségével e sablonban dolgozza ki leendő vállalkozása üzleti tervét.

A képzés és tanácsadás szakaszában az MVA rendelkezésre bocsátja az üzleti terv sablonját Excel formátumban. A tanácsadási tevékenység során a programhonlapon elérhető online rendszerben szükséges feltölteni a kész tartalmakat. Ezt a munkatársak kezelik, szükség szerint küldik vissza javításra, konzultálva a tanácsadóval.

Az üzleti terv elkészítésének folyamán a tanácsadó és a leendő vállalkozó feladata az is, hogy felkutassák az egyéb pénzügyi eszközöket, amellyel az induló vállalkozás támogatható (pl. mikrohitel, Széchenyi kártya, GINOP mikro-vállalkozások fejlesztését célzó programok).

A dokumentumok minőségellenőrzése kiváltképp fontos, ezért az elkészült előzetes üzleti terveket áttekintése és ellenőrzése mellett az MVA biztosítja az üzleti ötlet meghallgatását is konzultáció formájában.

***Fontos: az előzetes üzleti tervet csak formailag tudjuk ellenőrizni, ezért csak a tanácsadó és az ügyfél által véglegesnek tekintett dokumentumot kérjük be. Az esetleges javításokat a bevont fiatal egyeztesse le tanácsadójával.***.

Végleges üzleti terv elkészítése és jóváhagyása

A végleges üzleti terv dokumentumának pontozása országosan alkalmazott, az NGM által jóváhagyott módszertani útmutató szerint történik. A vállalkozás-alapításra és támogatás igénylésére akkor kerülhet sor, amikor elfogadott üzleti terv áll a bevont fiatal rendelkezésére.

Az üzleti terv jóváhagyásáról a bevont célcsoporttag tanúsítványt kap. Amennyiben az elkészült üzleti terv – minőségi hiányosságok miatt – nem értékelhető, nem hagyható jóvá, és nincs lehetőség további javításra, abban az esetben elutasító határozat kiküldésére kerül sor.

Központi előírások az üzleti terv jóváhagyásával kapcsolatban

Az üzleti terv jóváhagyása nem jelent garanciát arra, hogy az abban foglalt tevékenységek támogatásra kerülnek.

Egy személy számára csak egy üzleti terv kidolgozása támogatható a projekt keretében.

A TÁMOP 2.3.6-12/B keretében támogatott támogatást igénylők e felhívás keretében támogatásban nem részesülhetnek.

Amennyiben a projektben résztevő fiatalok közül kettő vagy annál több fő közös társas vállalkozás indítását tervezi, maximum egy közös üzleti terv elkészítése szükséges.

A kidolgozott üzleti terveket a Programot végrehajtó szerv által vezetett és koordinált szakértői bizottság bírálja el és jóváhagyás esetén javasolja támogatásra.

A jóváhagyott üzleti tervek számát a második komponensre allokált, a fiatalok számára kiosztható források nagyságrendjének függvényében kell tervezni annak elkerülése érdekében, hogy a keretet túlpályázzák.

A jóváhagyott üzleti terveket rangsorolni szükséges.

A folyamatban elérhető státuszok (részletes):
 • Üzleti ötlet rögzítése
 • Tanácsadás elindulása
 • Előzetes üzleti terv kidolgozása megkezdve
 • Előzetes üzleti terv benyújtása
 • Tanácsadás lezárása
 • Előzetes üzleti terv véleményezése
 • Konzultáció előzetes üzleti terv javításáról
 • Végleges üzleti terv beadása e-mailen és postai úton
 • Végleges üzleti terv beérkezett
 • Üzleti terv pontozása módszertan szerint
 • Egyedi visszajelzés
 • Üzleti terv javítása
 • Tanúsítvány kiállítása üzleti terv jóváhagyásáról
 • Tanúsítvány kézhezvétele
A folyamatban elérhető státuszok (kiemelt, mérföldkő státuszok):

6- Üzleti tervezést segítő tanácsadás

7- Előzetes üzleti terv benyújtása, konzultáció

8- Végleges üzleti terv benyújtása

9- Tanúsítvány átvétele

A tanácsadási folyamatban keletkező, lefűzendő dokumentumok:
 • Tanácsadási naplók
 • Csoportos tanácsadáshoz kapcsolódó feljegyzések (meghívó, program, egyéb)
 • Csoportos tanácsadáshoz kapcsolódó jelenléti ívek
Az üzleti tervezés során keletkező, lefűzendő dokumentumok:
 • Előzetes üzleti terv
 • Előzetes üzleti terv véleményezése
 • Konzultáció jelenléti íve, feljegyzés
 • Üzleti terv
 • Üzleti terv pontozása
 • Egyedi visszajelzés
 • Üzleti terv – javított, végleges
 • Tanúsítvány kiállítása üzleti terv jóváhagyásáról
 • Tanúsítvány kézhezvételéről átvételi/kiküldési bizonylat
Rögzített adatmezők (automatikusan generált rendszeradatok):
 • Üzleti ötlet utolsó rögzítésének dátuma [dátum_idő]
 • Üzleti ötlet rövid megfogalmazása
 • Üzleti ötlet indulása
 • Üzleti ötlet – főtevékenység
 • Üzleti ötlet – tervezett székhely
 • Üzleti ötlet – tervezett jogi forma
 • Üzleti ötlet – felhasználás célja
Rögzített adatmezők (manuális rögzítés szükséges):
 • Tanácsadás elindulása [dátum]
 • Előzetes üzleti terv beérkezett [dátum]
 • Tanácsadás lezárása [dátum]
 • Előzetes üzleti terv véleményezése [dátum]
 • Konzultáció előzetes üzleti terv javításáról [dátum]
 • Végleges üzleti terv beérkezett [dátum]
 • Üzleti terv elért pontszáma [számadat, százalék]
 • Egyedi visszajelzés kiküldése [dátum]
 • Üzleti terv javítása beérkezett [dátum]
 • Tanúsítvány kiállítása [dátum]
 • Tanúsítvány kézhezvétele [dátum]
Ellenőrzési pontok:
 • Tanácsadó kijelölve [igen: rendben]
 • Tanácsadási tevékenységen részt vesz [igen: rendben]
 • Előzetes üzleti terv beérkezett [igen: rendben]
 • Előzetes üzleti terv megfelelő, végleges benyújtható [igen: rendben]
 • Végleges üzleti terv beérkezett [igen: rendben]
 • Végleges üzleti terv megfelelő, tanúsítvány kiadható [igen: rendben]

Kimenő tájékoztatás:

A képzés-tanácsadás tevékenység megindulása előtt a programhonlapon lehetőséget biztosítunk a megvalósítandó üzleti ötlet leírására, kérjük, hogy saját érdekükben töltsék ki az adatlapot.

A tanácsadási tevékenység keretében az adott szakterületen jártas cégek, ill. szakértők kerülnek bevonásra – ilyen lehetőségre a későbbiek során csak magas díj ellenében lesz lehetőségük.

A képzés és tanácsadás szakaszában az MVA rendelkezésre bocsátja az üzleti terv sablonját Excel formátumban – a tanácsadók segítségével ebben tudnak dolgozni.

Az üzleti tervezés során a tanácsadók segítségét feltétlenül vegyék igénybe – megfelelően felkészülve fogalmazzák meg kérdéseiket, a kapott útmutatás alapján eljárva egészítsék ki vagy módosítsák dokumentumaikat.

Kommunikációs csatornák:
 • e-mail
 • programhonlap
 • tanácsadáshoz használt információs rendszer

Ügyféloldali elvárások:

Tekintettel kell lenni arra, hogy a leendő vállalkozók számára mind a tanácsadókkal, szakértőkkel való munka, mind az üzleti tervezés teljességgel idegen tevékenység. Fontos a bizalmuk felkeltése, a tanácsadók oldalán pedig az érzékenyítés, a tolerancia erősítése a sokszor hátrányos helyzetből érkező fiatalok irányában.

A fiatalok elvárják, hogy az üzleti terv sablonjának pontjait értelmezzék számukra, a pontos elvárásokat fogalmazzák meg, sok esetben lefordítva az ő „nyelvükre”. A nyitott és jó tanácsadó szakember a megfelelő üzleti ötlettel rendelkező, motivált fiatallal bizonyosan meg tudja találni azt a kommunikációs módot, amelynek eredményeként az üzleti terv szakmailag is megfelelő lesz.

Vállalkozásalapítás

A vállalkozásindítás főbb lépései a programban:

– a vállalkozás hivatalos megalapítása a megfelelő kormányszerveknél (önkormányzat, cégbíróság, NAV stb.)

– pályázat/támogatási kérelem elkészítése és benyújtása GINOP-5.2.3-16 számú konstrukcióra.

A vállalkozás megalapítása

A vállalkozás megalapítása a bevont fiatal részéről akkor történhet meg, ha rendelkezik az üzleti terv elfogadására vonatkozó tanúsítvánnyal, amellyel a végleges üzleti tervet jóváhagyta az MVA.

A vállalkozás megalapítása a támogatott kötelessége, és minden felelősség őt terheli. A vállalkozás megfelelő gazdasági-jogi formáját már az üzleti terv tartalmazta, így az annak megfelelő módon (kormányhivatalban, illetve ügyvéd közreműködésével) kell elvégezni az ezzel kapcsolatos ügyintézést.

***Fontos: Az üzleti terv elfogadására vonatkozó tanúsítványt az MVA adja ki, és az nem összetévesztendő a 72+8 órás képzés elvégzéséért kapott tanúsítvánnyal!

GINOP-5.2.3-16 konstrukcióra (második komponens) pályázat benyújtása

A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett. Ennek előfeltétele, hogy támogatási kérelmet nyújtson be a jelölt – immár fiatal vállalkozóként – a „FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA – VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA” című, GINOP-5.2.3-16 számú konstrukcióra.

***Fontos: Az ügyfél részére a megfelelő időben tájékoztatást kell adni a pályázással kapcsolatos teendőkről, az illetékes mentornak pedig jelezni kell, hogy a 2. komponens pályázati feltételek sikeres teljesítéséhez az ő segítségét is igénybe veheti a fiatal vállalkozó.

A támogatási kérelem (pályázat) benyújtásánál fontos kitétel, hogy csak az üzleti tervben meghatározott tevékenységekre, illetve az abban, valamint a felhívásban meghatározott költségekre fordítható a támogatás. A felhívás rögzíti azt is, hogy az „üzleti tervnek kötelezően tartalmaznia kell a támogatást igénylő hosszú távra (minimum 3 év) vonatkozó fejlesztési elképzeléseit, valamint az igényelt támogatási összegre vonatkozó költségvetési tervét.”

A folyamatban elérhető státuszok (részletes):
 • A vállalkozás megalapítva és bejegyzésre került (NAV-hoz is bejelentve)
 • A GINOP-5.2.3-16 támogatási kérelem benyújtva
A folyamatban elérhető státuszok (kiemelt, mérföldkő státuszok):

10- Vállalkozásalapítás

11- Vissza nem térítendő támogatás igénylése

A folyamatban keletkező, lefűzendő dokumentumok:
 • Vállalkozás bejegyzését igazoló dokumentum
 • A GINOP-5.2.3-16 támogatási kérelem benyújtását igazoló dokumentum
Rögzített adatmezők (automatikusan generált rendszeradatok):

nem releváns

Rögzített adatmezők (manuális rögzítés szükséges):
 • A vállalkozás megalapítva [dátum]
 • A vállalkozás bejegyzésre került [dátum]
 • A GINOP-5.2.3-16 támogatási kérelem benyújtva [dátum]
 • A GINOP-5.2.3-16 támogatási kérelem befogadva [dátum]
 • A GINOP-5.2.3-16 támogatási kérelem elfogadva [dátum]
Ellenőrzési pontok:
 • Vállalkozás-alapító dokumentumokban rögzített adatok megfelelnek az üzleti tervnek [igen: rendben]
 • GINOP-5.2.3-16 támogatási kérelem benyújtása határidőre megtörtént [igen: rendben]

Kimenő tájékoztatás:

A vállalkozás megalapítása a támogatott feladata és felelőssége.

A vállalkozás megfelelő gazdasági-jogi formáját már az üzleti terv tartalmazta, így az annak megfelelő módon (kormányhivatalban, illetve ügyvéd közreműködésével) kell elvégezni az ezzel kapcsolatos ügyintézést.

A második komponens (GINOP-5.2.3-16) keretében igényelt támogatás csak az üzleti tervben meghatározott tevékenységekre, illetve az abban, valamint a felhívásban meghatározott költségekre fordítható.

Folyamatosan figyelje a programhonlap kommunikációs felületét.

Kommunikációs csatornák:
 • Programhonlap – Pályázati életút
 • E-mail
 • EPTK felület (fiatal vállalkozó támogatási kérelméhez)

Ügyféloldali elvárások:

Ebben a szakaszban a bevont fiatal önállóan és nagy felelősséggel végez el két alapvető tevékenységet, a saját vállalkozása elindítását és a (maximum) 3 millió Ft-ra vonatkozó támogatási kérelem benyújtását. Fontos, hogy e feladatai elvégzésekor is álljon mellette olyan szakember (mentor), illetve a Konzorcium munkatársa, aki felmerülő kérdés, probléma esetén segíteni tudja.

Mentorálás

A fiatalok a támogató, mentori szolgáltatásokon keresztül a vállalkozásindítási időszakban külső segítséget kapnak annak érdekében, hogy vállalkozási tevékenységüket nagyobb gond nélkül végezhessék, és a vállalkozás megerősödhessen.

A vállalkozás bejegyzésétől kezdődően 12 hónapig mentori tanácsadó-támogató és nyomon követő tevékenység segíti a kezdeti fázisban felmerülő problémák időbeni jelzését, valamint a szolgáltató szervezetek felől a szükséges támogatások mielőbbi biztosítását.

A mentorálás keretében a fiatal vállalkozók segítséget kapnak a GINOP-5.2.3-16 támogatási kérelem összeállításához, a pályázati feltételek sikeres teljesítéséhez.

!!!A mentorok irányában fontos annak a szempontnak az érvényesítése is, hogy a fiatalok a szakértői (tanácsadói és mentori) tanácsadás keretében a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához is egyénre szabott, gyakorlatias támogatást kapnak.

A Programot végrehajtó konzorcium tevékenysége kiterjed a fenntartási időszakra is, a vállalkozók üzleti tevékenységének nyomon követésére, utógondozására. A mentori támogatás ezért nem csak tanácsadást jelent, hanem egyfajta monitoring tevékenységet is, aminek kiemelt funkciója a kezdő vállalkozás előtt felmerülő esetleges problémák, nehézségek időbeni jelzése.

A folyamatban elérhető státuszok (részletes):
 • Mentor kijelölve
 • Mentorálás megkezdése
 • Mentorálás lezárása
A folyamatban elérhető státuszok (kiemelt, mérföldkő státuszok):

12- Mentorálás

A bevonási folyamatban keletkező, lefűzendő dokumentumok:
 • Mentor kijelölése
 • Mentori szerződés
 • Mentori naplók
A rendezvényeken keletkező, lefűzendő dokumentumok:
 • Nyílt napok meghívói, programleírásai
 • Nyílt napok jelenléti ívei
Rögzített adatmezők (automatikusan generált rendszeradatok):

nem releváns

Rögzített adatmezők (manuális rögzítés szükséges):
 • Mentor kijelölése [dátum]
 • Mentori szerződés létrejötte [dátum]
 • Mentorálás lezárása [dátum]
Ellenőrzési pontok:
 • Mentori naplók alapján a mentori szolgáltatás folyamatos [igen: rendben]
 • Mentori naplók alapján jelzett problémákhoz akcióterv készült /beavatkozás történt [igen: rendben]

Kimenő tájékoztatás:

Az MVA által kijelölt mentor megnevezése, a mentorálási folyamat rövid ismertetése, előnyeinek (tapasztalt tanácsadó általi, egyénre szabott segítség, felmerülő problémák azonnali jelzése és lehetőség szerinti megoldása) hangsúlyozása.

A mentorálás a programhonlap Mentor-NET (Moodle-alapú) funkciója segítségével is történik, ahol online módon kaphat az illető segítséget (nem csak közvetlen mentorától, de a fórumon keresztül is).

Érdemes tanulmányozni a programhonlap „GY.I.K” (Gyakran Ismételt Kérdések) menüjét, itt a kérdés-válaszok többsége a vállalkozás indításhoz, támogatás igényléshez kapcsolódik.

Kommunikációs csatornák:
 • Mentor-NET
 • E-mail
 • A mentor – bevont fiatal közötti e-mail, személyes kapcsolat
 • A mentor – MVA közötti e-mail, személyes kapcsolat

Ügyféloldali elvárások:

A vállalkozás-indítást követően „új élete” kezdődik a bevont fiatalnak, amikor számos új nehézséggel kell szembenéznie. Ekkor válik önfoglalkoztatóvá, ekkor próbálja ki „élesben” megálmodott és üzleti tervében kidolgozott vállalkozási elképzelését, ekkor méri meg magát a piacon. Fontos számára, hogy a kezdeti nehézségeket és akadályozó tényezőket hamar tudja jelezni, azokra megoldást találjon, felmerülő kérdéseire mielőbbi válaszokat kapjon. A mentornak mindezt a felelősséget vállalnia kell.